WipplankMy hart voel deurmekaar, ontstuimig, onsekeren uit plek:Ek weet nie of dít wat so reg is in my lewe……die régte in my lewe is nie.My einiste eintlike vyhand (wat ek verkies)……is dat ek metnet een spaan…alleen roei.Met geen klankbord as ewewig.Wie weet of die objektief die korrekte skaalvan besluite en gewigtighede sal kan kantel?Hoe kan die ongebalanseerd……balans in my lewe bring?Hoe hou die kalm… my lewe só ontstuimig?Die bak en stuurvan my boordhet geen kante nie.Sodoendebons my lewensskippieontstuimig rond in my seë,maar in die oëvan die wêreld:‘n gladde spieël. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s