Wie nie waag nie

Kyk hoe beautiful is dié…

Vir die leek…die oningeligde…

…niks…

Vir my: Álles

Soooo baie beelde…

Betekenisse…

Vasgevang in een awesome foto!

Tiperend van alles en almal wat in my hart vasgevang is…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s